Thẻ luyện trí nhớ

150,000 

Thẻ luyện trí nhớ là trò chơi đã có từ lâu đời trên thế giới. Bộ trò chơi gồm 40 thẻ hình, trong đó có 20 cặp hình giống nhau. Sau khi úp tất cả thẻ hình xuống, nhiệm vụ người chơi là vận dụng trí não để nhớ vị trí các thẻ hình và lật ra từng cặp giống nhau.

Danh mục: