Category Archives: Thủ thuật

Chuyên mục thủ thuật là chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm hay, mẹo hữu ích hoặc công cụ online miễn phí phục vụ nhu cầu công việc và đời sống thiết thực. Lĩnh vực trải đều. Chủ yếu là mảng công nghệ. Vì mảng này mình có sự trải nghiệm nhiều nhất. Các mảng ngoài sở trường mình sẽ tìm bài sưu tầm hoặc bài dịch để chia sẻ.

Chia sẻ các thủ thuật hay có 2 mục đích:

  • Giúp mình có cuốn cẩm nang online. Khi cần thì tra cứu.
  •  Giúp mọi người giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Chia sẻ giúp chúng ta làm giàu thêm tri thức, mình cũng mong được đọc nhiều thủ thuật hay từ các bạn khi xem các bài viết thuộc chuyên mục này. Nếu bài viết có ích cho bạn, đừng ngần ngại chia sẻ nhé.