Category Archives: Thơ Nguyễn Định

Đây là chuyên mục tôi tập hợp những bài thơ của ông chú, em ông ngoại. Nhà hay gọi tên thân thương là ông Sáu Định.

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỊNH
• Sinh năm 1939 tại Duy Tiên, Hà Nam
• Học Chu Văn An và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
• Dạy Học, làm thơ, viết truyện từ năm 1961.
• Đăng trên các báo, tạp chí: Hương Đông, Thời Nay, Khởi Hành, Tuổi Trẻ, Mực Tím, Giáo Dục Sáng Tạo, Hóc Môn và một số tuyển tập thơ.

Bút hiệu Đinh Duy Tiên.