Category Archives: Máy trợ thính

Chuyên mục máy trợ thính sẽ là nơi chia sẻ về các kiến thức chăm sóc thính lực, sức nghe, máy trợ thính, ốc tai điện tử, thiết bị trợ thính và các phép đo thính lực phổ biến cần biết. Môi trường ô nhiễm tiếng ồn sẽ gây ra giảm thính lực từ từ và có khi đột ngột. Vì thế, chuyên mục này được lập ra để phổ biến thêm thông tin về chăm sóc sức nghe cho cộng đồng.