MƯA TRÊN CAO NGUYÊN

Đà Lạt

Không gian màn trắng mưa sa

Co ro cây đứng trông xa trời buồn

Ngồi coi từng giọt mưa tuôn

Đất rêu ảm mục vọng muôn khúc sầu

 

Cao nguyên đất lạnh rừng sâu

Núi chên vênh đứng chừng lâu tuổi trời

Mưa rơi từng hạt mưa rơi

Đời anh những mải chân dời gót theo

 

Vi vu gió rượt lưng đèo

Thôn xa đồi vắng thông reo gió buồn

Dốc trơn lộ nhỏ xe bon

Quán thưa gió lạnh bỏ hồn ở không

Đà Lạt 1962

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *