Tag Archives: Tipntrick

Tipntrick là thẻ cho những bài viết gợi những cách hoặc mẹo nhỏ giúp bạn giải quyết vấn đề gặp phải trong nhiều lĩnh vực.

Lĩnh vực nào cũng có khúc mắc. Thường những ai làm trực tiếp hoặc trải qua mới biết. Mình ưu tiên các nội dung liên quan đến marketing, đặc biệt là digital.

Tất nhiên, tipntrick không gợi ra những nội dung xấu, lợi dụng chính sách hoặc vi phạm chính sách. Như Google Drive Unlimited hay Onedrive 5TB mình đã từng đề cập. Các gợi ý giải quyết vấn đề đều trên cơ sở tôn trọng quy định chung. Nếu không mình sẽ không giới thiệu.