Category Archives: Theo ngọn mây tần

NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ
TP.HCM – 1998

Thương nhớ thầy mẹ
“Hồn quê theo ngọn Mây Tần xa xa…”
Nguyễn Du

…”Thầy cũng dạy con lẽ sống cuộc đời
Vui buồn theo vận nước nổi trôi
Nghĩa cha mẹ tình sông núi
Tự thuở con mang nặng kiếp người”…