Tag Archives: Lưu trữ đám mây

Dịch vụ lưu trữ đám mây là gì?

Bộ nhớ lưu trữ các tệp, tài liệu và các tài sản kỹ thuật số khác của bạn trong một loạt các máy chủ vật lý ngoại vi được gọi là lưu trữ đám mây.

Một doanh nghiệp lưu trữ máy chủ sở hữu và vận hành các thiết bị lưu trữ này. Hơn nữa, họ cho phép bạn lưu trữ các tệp của mình trên phần cứng của họ với một khoản phí nhỏ.

Hãy coi các dịch vụ lưu trữ đám mây như một đơn vị lưu trữ vật lý.

Người và doanh nghiệp thuê đơn vị lưu trữ từ chủ sở hữu đơn vị lưu trữ. Sau đó, họ có thể sử dụng nó để chứa các dữ liệu. Dữ liệu bây giờ là tài sản có giá trị vô giá cho đến khi cần sử dụng cho các mục đích như:

  • Phân tích.
  • Dự báo.
  • Mô hình hóa…

Và đáng tiếc, vẫn chưa có chương trình truyền hình thực tế nào nói về nhà cung cấp dịch vụ. Nếu có nó sẽ khốc liệt không kém nhưng thị trường khác.

Các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến

Cá nhân có: Google Drive, Onedrive, Dropbox, Mediafire, Megaupload, S3, iCloud…

Doanh nghiệp thì rất nhiều và không thông dụng mấy. Có thể kể đến những tên tuổi lớn như: AWS, Google 1, Dropbox Business, Azure, Bluemix…

Các thương hiệu quen thuộc với người dùng cá nhân cũng tham gia rất nhiều vào việc cung cấp cho doanh nghiệp. Nhưng có lẽ chỉ ai đứng ở vị trí quản lý hệ thống mới rõ được ưu khuyết từng dịch vụ.