NHỚ BẠN

Tặng Nguyễn Anh Tuấn

Bây giờ người ở phương xa

Nửa đời tri kỷ quê nhà tìm nhau

Có người thức giữa đêm thâu

Nghe mưa ngoài phố nghe tàu rời ga

Năm năm một bóng quê nhà

Nhìn ra đầu gõ biết là có nhau

Từ khi ngựa sải theo tàu

Tìm nhau mấy độ mái đầu bạc phơ

Có nhau tự lúc còn thơ

Bây giờ cách biệt đôi bờ trùng dương

Từ ngày cất bước tha phương

Có người ngồi nhớ cố hương tìm về

Về đây máu ấm thân che

Về đây xem đất dưới kia làm nhà

Tàu đi còn nhớ sân ga

Người đi biền biệt tin nhà từ khi

Một đời mấy cuộc phân ly!

1990

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *