NỤ CƯỜI

Trăm năm lỡ hẹn câu thề

Giọt khô thấm đá thân chia kiếp này

Tôi còn tôi với đôi tay

Nâng niu một kiếp bao ngày mẹ ru

Tay dài gối mộng viễn du

Thân cô đời nặng gom bù thế gian

Về đây đã nhạt tuổi vàng

Bước quen chân lạ ngỡ ngàng một ta

Ba mươi năm tuổi tôi già

Óc khô tim lạnh hồn là đỗ quyên

Về đây với dáng em hiền

Giờ thôi xóa hết ưu phiền ngày xưa

Vẫn còn đây mãi hồn thơ

Ngân lên muôn điệu thẩn thờ nhân gian!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *