Lời chúc Giáng Sinh 2018 và Năm mới 2019

2018 năm qua, việc ra đời của một đứa bé mang lại niềm vui cho người theo Chúa và không theo Chúa. Một đứa trẻ ra đời, mang lại hy vọng về tương lai tươi sáng, một cuộc sống hạnh phúc và biết được Chúa yêu thương ta. Và không phải chỉ mình ta, cho tất cả ai tin hay không tin vào Ngài.

Tình yêu không có biên giới. Tạo hóa cho mưa trên kẻ xấu và kẻ tốt. Và tốt lành thay, Ngài cũng tặng luôn niềm hy vọng cho mọi người. Chỉ với hình ảnh đứa bé sinh ra, ngủ yên trong máng cỏ mà cả thế gian như chững lại. Họ hoài niệm tuổi thơ, họ ánh lên hy vọng. Một đứa trẻ sinh ra, là niềm hy vọng cho ngôi nhà nhỏ và cho hy vọng toàn nhân loại. Ngài dạy ta hy vọng, tích cực về tương lai. Dù đứa bé hãy còn nhỏ yếu, nhưng rồi ngày kia, nó gánh vác cả thế giới. Và như Kinh Thánh nói, đứa bé ấy chuộc tội nhân loại. Có lẽ lạm bàn hơi xa, nhưng để thế gian hiểu được tạo hóa yêu họ dường nào, ngài thu gọn tất cả vào trong một đứa bé được sinh ra.

Trước đây, chúng ta hình dung và tưởng tượng về Tạo Hóa. Ta sợ hãi và bất an vì những nung nấu tăm tối trong lòng. Ngay ngày hôm ấy, khi Đứa Bé đó ra đời. Chúng ta đã hiểu hơn về Đấng Tạo Hóa nhờ Đấng Cứu Thế. Không có gì sung sướng bằng khi ta sống, ta có ta biết một đấng yêu thương ta trước khi ta thành hình. Và Ngài đã đến, đã chơi đùa, đã ăn, đã uống, đã giảng những lời hay ý đẹp…

Mừng Chúa Giáng Sinh, Ngôi Lời thành xác phàm ở giữa chúng ta!

Merry Christmas and Happy New Year!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *