CHIẾC XE THỔ MỘ

Tặng Trần Mạnh Liệu

Trưa hè nắng đổ

Lách cách nan hoa

Trên đường thổ mộ

Một con ngựa già

 

Về mau về mau

Nắng xối trên đầu

Gò lưng ngựa sải

Gắng vượt qua cầu

 

Lộ sâu hun hút

Bóng đã xế rồi

Ngựa ơi về mau

Lũ con chờ đợi

 

Chân chồn bước mỏi

Đường về xa xôi

Vụt phi nước kiệu

Bụi tung mù trời!

Bà Điểm 1985

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *