NGÀY XUÂN ĐỌC KIỀU

Hai trăm năm đã qua rồi

Lời thơ cụ vẫn sáng ngời nhân gian

Kiều từ cất tiếng bi oan

Mây trôi bèo giạt hoa tàn từ khi

Lời rằng tử biệt sinh ly

Duyên còn chẳng tiếc, tiếc gì đến thân

Đành rằng nghĩa nặng tình thâm

Chuyện trăm năm đã một lần ly tan

Xưa nay phận bạc hồng nhan

Làm cho nhụy rửa hoa tàn chưa thôi

Từ khi lưu lạc quê người

Đoạn trường nhớ lại đã mười mấy năm

Héo hon ruột cũ tơ tằm

Chân trời góc bể đăm đăm từng ngày

Giật mình cơn tỉnh cơn say

Lầu xanh là chốn đọa đầy kiếp hoa

“Trăm năm trong cõi người ta”

Lời thơ xưa vẫn đậm đà nhân sinh

Mỗi lần trẩy hội Thanh Minh

Ngày xuân lại rộn tâm tình Nguyễn Du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *