TRƯỜNG CŨ

Em đi trường nhớ thương nhiều

Cành hoa thấp thoáng nắng chiều cuối sân

Ngày về xóm cũ phân thân

Đường xa khuất đã mang dần bóng đi

Cây yên mái cổ thầm thì

Dấu xưa bụi đỏ người đi nhớ nhiều

Thu về nhắc tiếng ve kêu

Từ đây quên lãng thêm nhiều ưu tư

Gió chiều hiu hắt lời thơ

Người đi biết có bao giờ vấn vương

Người về đứng đợi chiều sương

Nghìn sau vẫn nhớ mái trường hôm nay

Ta ngồi ngắm chút mưa bay!

Tân Bình 1978

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *