BUỒN XƯA

Ta về đồn lũy trông theo

Về đâu trăm ngả nắng chiều đã phai

Người đi giá lạnh hồn ai

Thành khuya tịch bóng hiên ngoài trăng suông

Sông chia nước chảy đôi dòng

Thân ngoài biên ải hồn trong nguyệt mờ

Lửa chài thao thức canh khuya

Thuyền ai trôi khuất bên bờ trùng dương

Trông ra nào thấy cố hương

Ngồi đây thức nốt đêm trường nghe mưa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *