Category Archives: Quán trăng

QUÁN TRĂNG THƠ NGUYỄN ĐỊNH

Quyển quí tặng cháu Đẩu Thược.
Tác giả – chú Nguyễn Định
Hóc Môn: 1.2003

Anh vẫn còn thơ về giáng bút
Em còn hoa đủ kết hoa đăng
VHC