NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

“Những điều trông thấy mà đau…”

(Nguyễn Du)

Tự khi sinh ra đời

Tai ta đã được nghe

Mắt ta đã được thấy

Bao vật đổi sao dời…

 

Biết nói gì em ơi

Em thường hay trách tôi

Tâm hồn luôn thay đổi

Chợt buồn rồi chợt vui

 

Em làm sao hiểu nổi

Vinh quang và tội lỗi

Chân lý còn thay đổi

Làm sao có thể vui

 

Dù thế nào em ơi

Anh vẫn hằng tin tưởng

Trên hành tinh chúng ta

Tất cả sẽ thay đổi

 

Và một ngày không xa

Lương tri là tất cả

Xe tăng và đại pháo

Sẽ biến thành cơm áo

“Chí nhân thay cường đạo”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *