Thơ chúc Tết Nhâm Dần 2022

Nhâm Dần không ngâm dần
Mãnh hổ chớ mãng lỗ
Tiểu hổ đừng tiểu tam
Xấu hổ vì xấu thói
Thói tốt thay áo mới
Dần dần thay hậu vận
Tiễn trâu vào năm cọp.
Chỉ chun chút chơi chữ.
Gửi ít người thân thương.
Mừng năm mới vừa đến.

3 thoughts on “Thơ chúc Tết Nhâm Dần 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *