Danh mục các dòng máy trợ thính của các hãng

Danh mục máy trợ thính

Các dòng máy trợ thính theo thống kê của Hearing Tracker

Danh mục máy trợ thính của Hearing Tracker đã phát triển rất nhiều trong những năm qua. Nói chung, hầu hết các nhà sản xuất máy trợ thính đều phát hành một nền tảng công nghệ máy trợ thính hàng đầu và một hoặc nhiều họ sản phẩm mỗi năm. Dưới đây là danh mục máy trợ thính xếp theo thương hiệu và các dòng máy đã phát triển qua từng năm.

danh mục máy trợ thính Phonak Logo

Máy trợ thính Phonak: Phân tích và đánh giá

2020: Phonak Brio 4, Phonak Virto M, Phonak Naída M, Phonak Audéo Paradise
2019: Phonak Bolero M
2018: Phonak Audéo Marvel, Phonak Naída B
2017: Phonak Virto B, Phonak Bolero B
2016: Phonak Audéo B
2015: Phonak Bolero V
2014: Phonak Audéo V, Phonak Lyric 3
2013: Phonak Naída Q
2012: Phonak Dalia, Phonak Virto Q, Phonak Audéo Q, Phonak Bolero Q
2009: Phonak Milo

danh mục máy trợ thính Widex Logo

Máy trợ thính Widex: Phân tích và đánh giá

2020: Widex MOMENT
2018: Widex EVOKE
2016: Widex BEYOND
2015: Widex UNIQUE
2013: Widex DREAM
2012: Widex SUPER, Widex CLEAR
2009: Widex Mind
2008: Widex Passion

Danh mục máy trợ thính Signia Logo

Máy trợ thính Signia: Đánh giá và phân tích

2020: Signia Styletto X, Signia Silk X
2019: Signia Styletto Connect, Signia Pure X
2018: Signia Styletto, Signia Silk Nx
2017: Signia Pure Nx, Signia Motion Nx
2016: Signia Cellion primax, Signia Silk primax, Signia Pure primax

danh mục máy trợ thính Oticon Logo

Máy trợ thính Oticon: Phân tích và đánh giá

2020: Oticon Ruby
2019: Oticon Opn S, Oticon Xceed
2018: Oticon Siya
2016: Oticon Opn
2015: Oticon Ria2, Oticon Alta2, Oticon Nera2
2013: Oticon Alta, Oticon Nera
2011: Oticon Ino, Oticon Intiga
2010: Oticon Agil, Oticon Acto, Oticon Chili
2008: Oticon Dual Mini

ReSound Logo

Các dòng máy trợ thính Resound

2020: ReSound One
2019: ReSound Enzo Q
2018: ReSound LiNX Quattro
2017: ReSound LiNX 3D
2016: ReSound ENZO2
2015: ReSound LiNX2
2014: ReSound ENZO
2013: ReSound LiNX
2012: ReSound Vea, ReSound Verso
2010: ReSound Alera
2008: ReSound Sparx
Starkey Logo

Máy trợ thính Starkey: Phân tích và đánh giá

2018: Starkey Livio
2017: Starkey Halo iQ
2016: Starkey Halo 2, Starkey Muse, Starkey SoundLens Synergy
2015: Starkey Z Series
2014: Starkey Halo
2013: Starkey 3 Series
2011: Starkey Xino
Kirkland Signature (Costco) Logo

Các dòng máy trợ thính Kirkland Signature (Costco)

2019: Kirkland Signature (Costco) 9.0
2018: Kirkland Signature (Costco) 8.0
2016: Kirkland Signature (Costco) 7.0

Philips Logo

Các dòng máy trợ thính Philips

2019: Philips HearLink
Unitron Logo

Các dòng máy trợ thính Unitron

2019: Unitron Discover
2017: Unitron Tempus
2015: Unitron Stride, Unitron N Moxi
2013: Unitron Moxi Kiss
2012: Unitron Max 20, Unitron Quantum 6, Unitron Quantum Pro, Unitron Quantum E
2011: Unitron Moxi

Chủ đề tham khảo thêm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *